Çayırova Petrokimya

Teknik Bilgi

 • Yağlar Hakkında

  BAZ YAĞLAR

  Çok eski zamanlardan beri var olan petrol bazlı yağlar 1800 yılı ortalarında başladı. İlk işlenip elde edilişi kaynama noktası farkı ile ayrılması sayesinde gerçekleşmiştir. Günümüzde ham petrolün rafine edilen ürünlerinden biri olan mineral yağlar özel işlemlerden geçirilerek madeni yağların ham maddesi olan baz yağlar elde edilir.Baz yağların farklı türleri mevcuttur.Mineral baz yağlar kimyasal yapılarına göre
  1.  1-Parafinik:Parafinik yağlar, solvent ekstraksiyon yöntemi veya bir hydrocracking süreç yoluyla kullanarak rafine edilir. Solvent çıkarılan parafinik yağlar normalde yüksek parlama noktaları, iyi renk kararlılığı, düşük volatilite ve doyurabilecek seviyesi 75-93, 90-95 VI yağlar. Hydrocracked parafinik yağlara göre biraz daha açık renkli solvent çıkarılan yağlar, biraz daha düşük volatilite ve 98-99 arasında bir doyurabilecek düzeyde flaş var. Bu yağlar özellikle istikrar ile ya da yüksek ısı ortamlarında düşük renk gerektiren uygulamalar iyi.
   2- Naftanik:Naftenik Yağlar proses yağları olarak kullanılan uygulamalarda geniş bir çeşitlilik var. Naftenik yağlar geniş bir viskozite aralığı, flaş, ödeme gücü ve renk rafine edilir. Proses Yağları A.Ş., bize uygulama için uygun bir yağ sağlamaktayız naftanik yağlar birden fazla kaynaklarına sahiptir.
     3- Aromatikler:Aromatik yağlar parafinik yağ üretiminde aromatik çıkartılmasından elde edilir. Aromatik yağlar, koyu renkli, nispeten yüksek parlama noktaları, düşük anilin noktaları ve yüksek aromatik içeriğini var. Aromatik yağlar, ödeme gücü bir ölçüde yumuşama için istenen veya akışkanlaştırıcı etkisi olduğu normal olarak kullanılmaktadır.

  Baz yağlar parafinik, naftanik ve aromatik olarak sınıflandırıldıklarında viskozitelerine göre de çeşitli nötr ürünler olarak sınıflandırılırlar. Baz yağ hidrokarbonların çoğu parafinik, ama aynı zamanda naftanik ve aromatik moleküller içerirSN 100,SN 150, SN 500 …gibi. Bu kodlamadaki “SN” simgesi nötr solvent anlamına gelmektedir. Kodlama sisteminde belirtilen sayılar da sözü edilen yağın SUS (Saybolt Universal Seconds) birimiyle 40º C’deki viskozitesidir. Rafinasyon sırasında gördükleri işlemlere göre de sınıflandırılabilirler. Üretim şekline göre Nötr solventler, hidro-finished ve hydro-cracked baz yağlar olarak adlandırılırlar. Baz yağlar, viskozite endekslerine göre de düşük viskozite endeksli (LVI), orta viskozite endeksli (MVI), yüksek viskozite endeksli (HVI) veya çok yüksek viskozite endeksli (XHVI) olarak sınıflandırılırlar.

  Amerikan Petrol Enstitüsü’ne ( API) göre baz yağlar beş türdedir. Bunlar;

  Grup

  Viskozite Endeksi

  Donmuş Hidrokarbon İçeriği

  Kükürt %

  Açıklama

  I

  80-120

  <% 90

  >% 0.03

  Konvansiyonel (Çözücüler)

  II.

  80-120

  ?% 90

  ? 0.03%

  Hydroprocessing gerektirir.

  III.

  > 120

  ?% 90

  ? 0.03%

  Şiddetli Hydroprocessing, sık sık özel hammadde gerektirir

  IV.

  Poly Alpha Olefins (PAO)

  V

  IV diğer sentetikler dahil olmak üzere – Grup I tüm diğer bazyağlar

   

 • Yağların Sınıfı

  MOTOR YAĞLARININ SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA

  Motor yağlarında performans sınıfı onayı veren kuruluşun baş harfleri ile kısaltılmıştır.

  1. SAE: Amerikan Otomotiv Mühendisleri BirliğiAPI : Amerikan Petrol EnstitüsüILSAC: Uluslar arası Yağ Standartları ve Onay KomitesiACEA: Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği

  SAE Sınıflaması

  Otomotiv Mühendisleri Cemiyeti SAE (Society of Aytomotive Engineers), motor yağlarının karakteristiklerini ayırt etmek için kalite isimlendirmesi getirmiştir. Bu isimlendirme düşükten yükseğe 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,50 ve 60 olarak belirlenmiştir.

  API Sınıflaması

  Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Amerikan Test Metodları ve Malzemeler Birliği (ASTM), Otomotiv Mühendisleri Birliği (SAE) ortak düzenlemesiyle motor yağı kalite sınıflaması belirlediler. Benzinli motorlar için Spark’ın ilk harfi “S” ve dizel motorlar için Compression’ın ilk harfi “C” olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her grup kendi içinde A,B,C vs. gibi harflerle sınıflandı.

  ACEA Sınıflaması

  Avrupa Otomobil İmalatçıları (ACEA) yeni bir motor yağı sınıflaması ortaya koymuştur. Bu sınıflamada benzinli motor yağları A, hafif dizel motor yağları B, ağır hizmet motor yağları E harfleri ile gösterilmiştir.

  ILSAC Sınıflaması

  Amerikan Otomobil İmalatçıları Birliği (AAMA) ve Japon Otomobil İmalatçıları Birliği (JAMA) birleşerek, benzinli motor yağlarında yakıt ekonomisini içeren yeni bir kalite sınıflamasını belirtmek amacıyla Uluslararası Yağların Standartlaştırılması ve Onay Komitesi (ILSAC) isimli organizasyonu oluşturdular. 1994 yılından itibaren bu sınıflama yürürlüktedir.

 • API Sınıflandırılması

  MOTOR YAĞLARINDA API SINIFLANDIRILMASI

  Bir yağın performans sınıfını, ambalajındaki API ve ACEA değerlerinden anlayabilirsiniz. Uzun yıllar süren çalışmalar sonucu bu sınıflar, yağın performansını belirlemektedir. Bugüne kadar geliştirilmiş yağlarda;

  1. Benzinli sınıfta en üst API performans seviyesi SM,
  2. Dizel sınıfta en üst API performans seviyesi CF ve CI-4 ,
  3. Binek araçlar için ACEA performans sınıfı A3,
  4. Dizel ve hafif ticari araçlar için ACEA performans sınıfı B3,
  5. Ağır ticari araçlar için ACEA performans sınıfı E4 şeklindedir.

  API performans sınıfı onayı veren kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute) baş harfleri ile kısaltılmıştır.

  1. S harfi, bujiyle ateşlemeli araçlarda (spark ignition) kullanılacağını gösterir.
  2. C harfi, basınçla ateşlemeli araçlarda (compressed ignition) kullanılacağını gösterir.

  Bu iki harf sabit olmak üzere, arkalarından gelen harfler ise performans derecelerini belirtir. ( SA, SB, …….SL, SM gibi). Benzinli otomobillerde en üst sınıf SM, dizel araçlarda ise CF ve CI-4′tür.

  1. CF, hafif ticari araçlarda
  2. CI-4 ise iş makinelerinde en üst sınıftır.

  API SH/CF örneğinde “S” harfi önde olduğu için, bu yağın öncelikle benzinli araçlarda kullanılması önerilmektedir. “S”nin yanındaki “H” harfi, yağın benzinli araçta “H” sınıfı bir yağ olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu yağ, dizel bir araçta ise CF sınıfı bir yağ olarak rahatlıkla kullanılabilir.

  BENZİNLİ MOTOR YAĞLARININ API SINIFLANDIRILMASI

  SAKatıksız motor yağıdır.

  SBOksidasyonu ve yatak korozyonunu önleyen katık içeren motor yağıdır.SC1964 yılı garanti testlerinden geçen, aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyen, depozit kontrolü sağlayan benzinli motor yağıdır.SD1968 yılı garanti testlerinden geçen, SC seviyesine göre daha üstün aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyen, depozit kontrolü sağlayan benzinli motor yağıdır.SEAPI SC ve SD’ye göre yağ oksidasyonuna, yüksek sıcaklık motor depozitlerine, pas ve korozyona karşı daha dayanıklı benzinli motor yağıdır.SFAraç üreticilerinin bakıma ilişkin önerileri doğrultusunda, 1980 yılı başında yayınlanan ve benzinli araçlar için geliştirilen bir servistir. Bu kategoride üretilen motor yağlarında, API Servis Sınıflaması SE’de istenilen asgari şartlardan oksidasyon stabilitesi artırılmış ve aşınma önleyici performans geliştirilmiştir. Bu yağlar ayrıca, motor depozitlerine, pas ve korozyona karşı da koruyucu özellikler taşımaktadır. Bu kategorideki yağlar; SE, SD veya SC seviyelerindeki yağların yerine de kullanılabilirler.SGAraç üreticilerinin bakıma ilişkin önerileri doğrultusunda, 1999 yılında yayınlanan ve benzinli araçlar için geliştirilen bir servistir. Bu seviyede üretilen motor yağları, daha önceki kategorilerde yer alan yağlara göre, motor depozitlerine, yağ oksidasyonu ve aşınmaya karşı performansları arttırılmıştır. Ayrıca, bu yağlar, pas ile korozyona karşı da koruyucu olup, SF, SF/CC, SE veya SE/CC seviyelerindeki yâğların yerine de kullanılabilirler.SH1994 yılı garanti testlerinden geçen, SG performansına ek olarak testleri ve üretimi Kimyasal Madde üreticileri (Chemical Manufactures Associations, CMA) protokolüne uygun yapılan benzinli motor yağıdır.SJ1997 Benzinli Motor Servis Kategorisi. API servis kategorisi SJ’yi karşılayan yağların, yüksek sıcaklıkta depozit oluşumu, aşınma, köpük ve alevlenme özellikleri geliştirilmiştir. Bu yağlar, CMA (Chemical Manufacturers Association) ürün onay kodlarına göre test edilmektedir. API SH, daha önceki API ve servis kategorilerini tavsiye eden motorlarda da kullanılabilirler.SL1 Temmuz 2001 itibariyle yayınlanmıştır. 1 Nisan 2002 tarihinden itibaren üretilen motorlarda önerilmektedir. Bu tarihten önce üretilmiş araçlarda da kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklarda daha iyi depozit kontrolü ve düşük yağ tüketimi sağlayan yağlardır. En son ILSAC Şartnamesi’ni karşılayabilir ve/veya Energy Conserving Sınıflaması’na girebilir.SMKasım 2004 tarihinde çıkarılmış benzinli motor yağı kategorisi, SL’e göre daha üstün performans ve antioksidan özelliği taşır.

  DİZEL MOTOR YAĞLARININ API SINIFLANDIRILMASI

  CA1940 yılında yayınlanan, korozyon ve depozit oluşumunu önleyen, MIL-L-2104A testlerinden geçen, düşük kükürtlü yakıtla çalışan hafif ve orta güçlü dizel motor yağıdır.CBHafif ve orta şartlarda çalışan bu servisteki dizel motorlar CA seviyesindeki yağlara göre daha düşük kalitede yakıt kullandıkları için aşınma ve depozite karşı daha duyarlıdırlar. Yüksek kükürtlü yakıtların kullanıldığı doğal havalandırmalı dizel motorlar için üretilen bu yağlar, yatak korozyonuna, conta depozitlerine karşı gerekli korumayı sağlarlar. Bu servisteki yağlar 1949′da hizmete sunulmuştur.CCOrta ve ağır şartlar altında çalışan doğal havalandırmalı, turboşarjlı ve süperşarjlı dizel motorlar ile ağır şartlarda çalışan bazı benzinli motorların yer aldığı bir servistir. Bu kategorideki yağlar 1961′de piyasaya sunulmuş olup; yüksek sıcaklık depozitleri ve yatak korozyonlarına karşı başarılı koruma sağlarlar, benzinli motorlarda ise düşük sıcaklık depozitlerine karşı dayanıklıdırlar.CDAşınma ve depozit kontrolünün yüksek olduğu, yüksek kükürtlü yakıtlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yakıt kullanabilen doğal havalandırmalı, turboşarjlı veya süperşarjlı dizel motorlar için geliştirilmiş bir servistir. Dizel motorlardaki yüksek sıcaklıklardaki depozitlere ve yatak korozyonuna karşı koruyucudur.CD-IIAPI CD seviyesindeki tüm performans şartlarını karşılayan, ek olarak iki zamanlı motorlarında daha fazla aşınma önleme ve tortu kontrolü sağlayan, Detroit Diesel testlerinden geçen dizel motor yağıdır.CE1983 yılında yayınlanan, CD performansına ek olarak, kam ve segman aşınmalarını, oksidasyon, depozit kontrolü ve yağ tüketimi testlerini içeren Mack ve Cummins testlerinden geçen, düşük ve yüksek hız, ağır yük şartlarında çalışan turbo ve süperşarjlı dizel motor yağıdır.CF1994 yılında yayınlanan, CD’ye göre daha yüksek piston depozit kontrolu ve yatak korozyonu önleme özelliği sağlayan, yüksek kükürtlü yakıtla çalışan, indirekt enjeksiyonlu, turbo ve süperşajlı, doğal emişli dizel motor yağıdır.CF-2CF performans taleplerini karşılayan; ek olarak iki zamanlı motorlarda silindir ve segman aşınmasına, depozit oluşumuna karşı daha etkili koruma sağlayan dizel motor yağıdır.CF-4CE yerine dört zamanlı motorlarda daha ağır şartlar için 1991 yılından itibaren uygulanmaya konan ve Caterpillar ve Detroit Dizel gibi uluslararası motor imalatçıları tarafından kabul edilen yağıdır.CG-41994 Ağır Hizmet Dizel Motor Servis Kategorisi. API Servis Kategorisi CG-4, yüksek hızda, 4 zamanlı dizel motorlarında, düşük kükürt oranına sahip yakıtların da kullanıldığı tüm ağır hizmet şartlarında kullanılan yağları tanımlar. API CG-4 yağları, yüksek sıcaklıkta piston depozit oluşumu, aşınma, korozyon, köpürme, oksidasyon stabilitesi ve kurum birikimi oluşmasını önler. Bu yağlar özellikle 1994 egzost emisyonları standartlarını karşılayan motorlarda etkilidirler ve API CD, CE ve CF-4 servis kategorilerini tavsiye eden motorlarda da kullanılabilirler.CH-41998’de yayınlanan, EPA (Environmental Protection Agency) 1998 egzos emisyon standartlarını karşılayan, 4 zamanlı ağırlıkça % 0,5′e kadar kükürt içeren dizel yakıtları kullanan motorlar için özel olarak formüle edilmiş dizel motor yağı. Bu yağlar özellikle aşınma kontrolü, yüksek sıcaklık stabilitesi ve kurum dağıtma özelliklerini sağlayarak motor dayanıklılığını arttırırlar. Ayrıca, korozyona, kalınlaşmaya, köpürme ve kesilmenin neden olduğu viskozite kaybına karşı optimum koruma sağlar. API CD, CE ve CF-4 ve CG-4 standartlarını da karşılar.CI-4Çok Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı şartnamesi olan CI-4, 2002 yılında açıklanan 2004 egzost emisyon standartlarını karşılayan, dört zamanlı yüksek devirlerde kullanılan, kükürt içeriği ağırlıkça % 0.5′e varan dizel yakıtlı tüm uygulamalar için hazırlanan dizel motor yağlarını tanımlamaktadır. Korozif kurum kontrolü, piston depozit oluşumu, kurum birikmesi, oksidasyon, yağ sarfiyatı gibi özelliklerde kontrol özelliği daha fazladır.CI-4+Ağustos 2004 tarihinde yayınlanan ağır hizmet dizel motor yağıdır. CI-4 göre daha yüksek kesilme mukavemeti(shear stability) özelliği sağlar ve Mack T11 testinden geçer.

 • ISO Sınıflandırılması

  ISO VG Viskozite Sınıfı

  Kinematik Viskozite (mm²/s) 40 °C
  (Orta Değer)

  Kinematik Viskozite (mm²/s) 40 °C
  (En Az Değer)

  Kinematik Viskozite (mm²/s) 40 °C (En Çok Değer)

   

  ISO VG 2

  2.2

  1.98

  2.42

  ISO VG 3

  3.2

  2.88

  3.52

  ISO VG 5

  4.6

  4.14

  5.06

  ISO VG 7

  6.8

  6.12

  7.46

  ISO VG 10

  10

  9.0

  11.0

  ISO VG 15

  15

  13.5

  16.5

  ISO VG 22

  22

  19.8

  24.2

  ISO VG 32

  32

  29.8

  35.2

  ISO VG 46

  46

  41.4

  50.6

  ISO VG 68

  68

  61.2

  74.8

  ISO VG 100

  100

  90

  110

  ISO VG 150

  150

  135

  165

  ISO VG 220

  220

  198

  242

  ISO VG 320

  320

  288

  352

  ISO VG 460

  460

  414

  506

  ISO VG 680

  680

  612

  748

  ISO VG 1000

  1000

  900

  1100

  ISO VG 1500

  1500

  1350

  1650

  ISO VG 2200

  2200

  1980

  2420

  ISO VG 3200

  3200

  2880

  3520

 • SAE Sınıflandırılması
  SAE DİŞLİ YAĞLARI SINIFLANDIRMASI
  ISO VG Viskozite Sınıfı
  SAE Dişli Yağları Sınıfı
  46
  75W
  100
  80W 90
  220
  90
  460
  85W 140
  1500
  250
  SAE MOTOR YAĞLARI SINIFLANDIRILMASI
  ISO VG Viskozite Sınıfı
  SAE Tek Zamanlı Motor Tağ Sınıfı
  22
  5W
  32
  10W
  46
  15W
  68
  20W
  100
  30
  150
  40
  220
  50
  320
  60
  AGMA DİŞLİ YAĞLARI SINIFLANDIRILMASI
  ISO VG Viskozite Sınıfı
  AGMA Dişli Yağlar Sınıfı
  Normal
  EP
  46
  1
  -
  68
  2
  2 EP
  100
  3
  3 EP
  150
  4
  4 EP
  220
  5
  5 EP
  320
  6
  6 EP
  460
  7
  7 EP
  680
  8
  8 EP
  MOTOR YAĞLARINDA SAE 300 VİSKOZİTE SINIFLANDIRMASI
  SAE Viskozite Sınıflandırılması
  °C Sıcaklıkta Max.
  Viskozite Max
  Pompalanabilme
  Max.(60000 cP İçin)
  °C Sıcaklıkta Max.
  Viskozite
  KIŞ
  YAZ
  °C
  cP
  Min.
  Max.
  0W
  -
  -35
  6200
  -40
  3.8
  -
  5W
  -
  -30
  6600
  -35
  3.8
  -
  10W
  -
  -25
  7000
  -30
  4.1
  -
  15W
  -
  -20
  7000
  -35
  5.6
  -
  20W
  -
  -15
  9500
  -20
  5.6
  -
  25W
  -
  -10
  13000
  -15
  9.3
  -
  -
  20
  -
  -
  -
  5.6
  9.3
  -
  30
  -
  -
  -
  9.3
  12.5
  -
  40
  -
  -
  -
  12.5
  16.3
  -
  50
  -
  -
  -
  16.3
  21.9
  -
  60
  -
  -
  -
  21.9
  26.1
 • SAE 306 Sınıfı
  SAE J306 DİŞLİ YAĞLARI VİSKOZİTE SINIFLANDIRMASI

   

  SAE VISKOZITE SINIFI
  150,000 cP, ºC
  Brookfield
  Viskozitesi
  için Max. Sicaklik
  150,000 cP, ºC
  Brookfield
  Viskozitesine
  için Min. Sicaklik
  Kinematik
  Viskozite (cSt)
  100ºC, Max.
  70W
  -55
  4,1

   

  75W
  -40
  4,1

   

  80W
  -26
  7,0

   

  85W
  -12
  11.0

   

  80

   

  7.0
  <11.0
  85

   

  11.0
  <13.5
  90

   

  13.5
  <24.0
  140

   

  24.0
  <41.0
  250

   

  41.0

   

 • AGMA Sınıflandırılması
  AGMA DİŞLİ YAĞLARI SINIFLANDIRILMASI

   

  ISO VG Viskozite Sınıfı
  AGMA Dişli Yağlar Sınıfı
  Normal
  EP
  46
  1
  -
  68
  2
  2 EP
  100
  3
  3 EP
  150
  4
  4 EP
  220
  5
  5 EP
  320
  6
  6 EP
  460
  7
  7 EP
  680
  8
  8 EP
 • NLGI Sınıflandırılması
  GRESLERDE NLGI SINIFLANDIRILMASI

   

  NLGI NO
  İŞLENMİŞ PENETRASYON
  0
  445-475
  0
  400-430
  0
  355-385
  1
  310-340
  2
  265-295
  3
  220-250
  4
  175-205
  5
  130-160
  6
  85-115
 • Kısıtlamalar
  MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KISALTMALAR HAKKINDA

   

  ACCAmerican Chemistry Council (Amerikan Kimya Birliği)ACSAmerican Chemistry Society (Amerikan Kimyasal Üreticiler Birliği)ACEAAssociation of European Automobile Manufacturers (Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği)AAMAAmerican Automobile Manufacturer’s Association (Amerikan Otomotiv Üretiicleri Birliği)AFNORAssociation Française de Normalization (Fransız Standartları Birliği)CECCoordinating European Council (Avrupa Koordinasyon Birlği)BSIBritish Standards Institution (İngiliz Standartları Birliği)BIABoating Industry Association (Gemiclik Endüstrisi Birliği)ATCAdditive Technical Council (Katık Teknik Birliği)ATIELTechnical Association of the European Lubricants Industry (Avrupa Madeni Yağ Endüstrisi Teknik Birliği)ASTMAmerican Society for Testing and Materials (Amerikan Malzeme Test Birliği)APIAmerican Petroleum Institute (Amerikan Petrol Enstitüsü)AGMAAmerican Gear Manufacturer’s Association (Amerikan Dişli Üreticileri Birliği)CMAChemical Manufacturer’s Association (Kimyasal Üreticiler Birliği)COPCode of Practice (Pratik Kodları)CRCCoordinating Research Council (Araştırma Koordinasyonu Konseyi)DHDDiesel Heavy Duty (Ağır Hizmet Dizel)DINDeutsche Industrie Normen (Alman Endüstriyel Standartları)DLDDiesel Light Duty (Hafif Hizmet Dizel)DPFDiesel Particulate Filter (Dizel Partikül Filtre)DOTDepartment of Transportation (Taşımacılık Departmanı)EGRExhaust Gas Recirculation (Egzoz Gazı Çevrimi)EMAEngine Manufacturer’s Association (Motor Üreticileri Birliği)EOLCSEngine Oil Licensing and Certification System (Motor Yağları Lisans ve belgeleme Sistemi)EPExtreme Pressure (Aşırı Basınç)HDDEOHeavy Duty Diesel Engine Oil (Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı)HDPEHigh Density Polyethylene (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)ILSACInternational Lubricants Standardization and Approval CommitteeISOInternational Organization for Standardization (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu)JAMAJapanese Automobile Manufacturer’s Association (Japon otomobil Üreticileri Birliği)JAPAJapanese Standards Organization (Japon Standartları Organizasyonu)JISJapanese Industrial Standards (Japon Endüstriyel Standartları)JSAEJapan Society of Automotive Engineers (Japon Otomobil Mühendisleri Birliği) MSDSMaterial Safety Data Sheets (Malzeme Güvenlik Bilgi Formları)MVMAMotor Vehicle Manufacturer’s Association (Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği)NLGINational Lubricating Grease Institute (Ulusal Yağlama Gresi Enstitüsü)NALSASNorth American  Lubricant Standardization and Approval SystemNMMANational Marine Manufacturer’s Association (Ulusal Deniz Taşıtları Üreticileri Birliği)NVMANational Vehicle Manufacturer’s Association (Ulusal Taşıt Üreticileri Birliği)OEMOriginal Equipment Manufacturers (Orjinal Ekipman Üretiicleri Birliği)PCMOPassenger Car Motor Oil (Binek Araç Motor Yağı)PPDPour Point Depressant (Akma Noktası Düşürücü)SAESociety of Automotive Engineers (Otomotiv Mühendisleri Birliği)TANTotal Acid Number (Toplam Asit Numarası)TBNTotal Base Number (Toplam Baz Numarası)TANTotal Asit Number (Toplam Asit Numarası)TWCThree Way Catalyst (Üç Yollu Katalizör)VIIViscosity Index Improver (Viskozite İndeksi Gelişti)SSIVizkozite düzenleyicinin motor yağının çalışmasına maruz kaldığındaki yüzde kinematik vizkozite kaybına katkısının ölçüsüdür.EPAşırı basınç anlamına gelen hareketli yüzeylerde metalin metale temasını önlemek amacıyla yağlara ilave edilen, film mukavemetini ve yük taşıma kapasitesini arttıran katıklardır.